Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Przydatne skróty klawiszowe w Windows

Oto lista przydatnych skrótów klawiszowych w systemie Windows, które mogą poprawić wydajność pracy i ułatwić nawigację:

Podstawowe skróty:
 • Ctrl + C: Kopiowanie zaznaczonego tekstu, pliku lub innego obiektu.
 • Ctrl + X: Wytnij zaznaczenie do schowka.
 • Ctrl + V: Wklej zawartość schowka.
 • Ctrl + Z: Cofnij ostatnią akcję.
 • Ctrl + Y: Ponów ostatnią akcję.
 • Ctrl + A: Zaznacz wszystko w bieżącym dokumencie lub oknie.
 • Ctrl + S: Zapisz bieżący dokument.
 • Ctrl + P: Otwórz okno drukowania.
 • Alt + Tab: Przełączaj się między otwartymi aplikacjami.
 • Alt + F4: Zamknij aktywne okno lub wyłącz system Windows.
Zarządzanie oknami i pulpitem:
 • Windows + D: Pokaż lub ukryj pulpit.
 • Windows + M: Zminimalizuj wszystkie okna.
 • Windows + Shift + M: Przywróć zminimalizowane okna.
 • Windows + E: Otwórz Eksplorator plików.
 • Windows + L: Zablokuj komputer lub przełącz użytkownika.
 • Windows + Tab: Otwórz widok zadań.
 • Windows + strzałki (↑↓←→): Przyciągnij okno do krawędzi ekranu lub maksymalizuj/minimalizuj.
Skróty w Eksploratorze plików:
 • Alt + P: Pokaż lub ukryj panel podglądu.
 • Alt + Enter: Wyświetl właściwości wybranego obiektu.
 • F2: Zmień nazwę wybranego obiektu.
 • F3: Otwórz wyszukiwanie w Eksploratorze plików.
 • F4: Zaznacz pasek adresu w Eksploratorze plików.
Skróty dotyczące funkcji systemowych:
 • Windows + I: Otwórz ustawienia Windows.
 • Windows + R: Otwórz okno Uruchom.
 • Windows + P: Wybierz tryb wyświetlania dla zewnętrznego monitora lub projektora.
 • Windows + X: Otwórz menu szybkiego dostępu do zaawansowanych funkcji systemu.
 • Windows + Pause/Break: Otwórz systemowe właściwości systemu.
Skróty dostępności:
 • Windows + U: Otwórz Centrum ułatwień dostępu.
 • Windows + + lub –: Uruchom lupę i przybliż lub oddal.
 • Alt + lewy Shift + Num Lock: Włącz lub wyłącz klawisze myszy.
Skróty w aplikacjach Microsoft Office:
 • Ctrl + B: Pogrubienie zaznaczonego tekstu.
 • Ctrl + I: Kursywa dla zaznaczonego tekstu.
 • Ctrl + U: Podkreślenie zaznaczonego tekstu.
 • Ctrl + N: Utwórz nowy dokument.
 • Ctrl + O: Otwórz istniejący dokument.
 • Ctrl + W: Zamknij bieżący dokument.

Te skróty mogą znacznie przyspieszyć pracę i ułatwić nawigację w systemie Windows. Przyzwyczajenie się do nich i wyrobienie nawyku korzystania z klawiatury może znacznie zwiększyć produktywność.

Wyświetl komentarzeZamknij komentarze

Zostaw komentarz

Subskrybuj Newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter, aby otrzymywać najświeższe informacje o naszym blogu.